Formularz laureata

×

WERYFIKACJA

PODAJ NUMER TELEFONU
PODAJ KOD Z SMSA

kod z smsa może być użyty tylko raz - prosimy o uważne wypełnianie formularza

w celu wypełnienia formularza prosimy przygotować czytelne zdjęcia
lub skany wszystkich zgłoszonych w konkursie paragonów
- wymagane jest dołączenie ich do formularza

Formularz laureata

DANE OSOBOWE

×

ADRES ZAMIESZKANIA
ADRES KORESPONDENCYJNY
Numer rachunku bankowego (dotyczy tylko laureata nagrody głównej I stopnia)

 OŚWIADCZENIA PROSZĘ ZAZNACZYĆ

Formularz laureata

DOWODY ZAKUPU

prosimy o dołączenie czytelnych zdjęć lub skanów wszystkich zgłoszonych
w konkursie dowodów zakupów (paragonów).

w przypadku zgłoszenia więcej niż 1x tego samego paragonu WARTOŚĆ ZAKUPÓW produktów
e.wedel NA PARAGONIE powinna być odpowiednią wielokrotnością wymaganej kwoty 20 zł.

×
Numer zgłoszonego paragonu Ilość zgłoszeń paragonu

zachowaj dowody zakupu do zakończenia konkursu !
w ramach weryfikacjI prawa do nagrody organizator może poprosić o przesłanie oryginałów dowodów zakupu.

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

ZGŁOSZENIA W KONKURSIE SĄ PRZYJMOWANE
W TERMINIE 08.09. - 21.09.2020*